14 november 2022 disputerade jag på VID Specialized University i Stavanger på avhandlingen Moving Reality Closer to the Ideal.

För forskningsrelaterade intervjuer, föredrag etc, se respektive flik ovan.

Övrig skriftlig produktion inom närliggande ämnesområden:

Kristendom och socialdemokrati: En ansträngd relation Till liv, nr 6/7 2022

Osakligt och ensidigt: En granskning av hur kristendomen framställs i den svenska skolans läroböcker, (et al), Claphaminstitutet, Rapport 7:2022

En socialistisk familjepolitik: Med konsekvenser för både Fader vår i himlen och på jorden, tidskriften Begrunda 1:2022

Sweden’s Coronavirus response defies – and promotes – big government Religion & Liberty, vol 30, no 2, June 2020

Kränkt för sin tro: Kristna ungdomars upplevelse av sekulär intolerans i dagens svenska skola (et al), Claphaminstitutet, Rapport 4:2020

Sekulariseringens uppgång – och fall? Kyrkans uppdrag i ett postsekulärt samhälle Svensk PastoralTidskrift 2019:20

Secularizing the Church of Sweden: By Politics Alone Acton Institute, 2019-05-10

Religionsförbud i skolan? En genomgång av konfessionsbegreppet i det svenska skolsystemet (et al), Claphaminstitutet, Rapport 3:2018

Reformation Turning Secular: How Social democracy and a strong Lutheran state church made Sweden the most secular nation in the world Paper presented at the conference La réforme 1517-2017. Sorbonneuniversitetet  30 november 2017