Abortfrågan på väg att tippa över i Sverige?

Abortfrågan på väg att tippa över i Sverige?

Vetenskap är något gott. När den kombineras med ett hjärta blir den till något ännu bättre. Det är nog ännu för tidigt att dra några säkra slutsatser av den mycket aktiva debatt som satts igång sedan barnmorskan Ellinor Grimmark tagit dem modiga steget att öppet ställa frågan om samvetsfrihet i vården på sin spets. I  i Aftonbladet förklarar hon sitt ställningstagande både ärligt och hjärtligt. Det är ett högt pris hon betalar, genom att som nyutexad barnmorska ha talat ut på ett sätt som stängt samtliga dörrar i landet för henne att få utöva sitt yrke att förlösa nya barn till den här världen.

Betraktad utifrån framstår situationen naturligtvis som oerhört märklig. Men den har också väckt många sunda reaktioner, gjort att fler börjat våga ställa relevanta frågor kring aborthanteringen i vårt land. Mycket talar för att – även om Diskrimineringsombudsmannen eventuellt skulle avslå Grimmarks anmälan om kränkning – Sverige kommer att förlora i en kommande prövning i Europadomstolen, då de resolutioner från Europarådet som domstolen tar hänsyn till talar så tydligt för att alla länder ska ha en rätt för anställda att av samvetsskäl avstå från arbetsuppgifter som exempelvis aborter.

Om vi vidgar perspektivet till USA, som i detta sammanhang drar åt två olika håll: dels med ett i vissa grupper mycket tydligt abortmotstånd, och dels med en mycket tillåtande lagstiftning som i vissa delstater tillåter abort i princip fram till födelsen. Men opinionen i USA har under de senaste tjugo åren svängt på ett intressant sätt – mycket på grund av vetenskapens allt större möjligheter att förklara och visa fostrets utveckling under olika delar av graviditeten – till att en tydlig majoritet av amerikanska befolkningen är vad som i USA benämns “pro-life” (i kontrast till den motsatta positionen som går under namnet “pro-choice”). För diagram över denna opinionsförändring, se denna Gallupundersökning.

Utvecklingen är tydlig; för tjugo år var situationen helt motsatt. Men utvecklingen i Förenta Staterna ger också en indikation att när samtalet i abortfrågan sansas en smula och vetenskapen öppnar sig såpass att även hjärtat får vara med, så kan gemene mans inställning till det ofödda livet förändras.

Jag anar att fallet med Ellinor Grimmark kan vara ett betydelsefullt steg i den riktningen.

Lämna ett svar