Anmäler SR-program till Granskningsnämnden

Anmäler SR-program till Granskningsnämnden

Under den just nu pågående och våldsamma konflikten mellan Hamas och Israel har jag flera gånger känt mig så förtvivlad efter att ha lyssnat på svenska mediers rapportering. Dels naturligtvis över de tragiska händelser där människor dör i våldsamma attacker från båda sidor. Trots att varje enskild död eller skadad person blir en bricka i ett större spel är varje tillspillogivet människoliv likafullt en unik och av Gud älskad individ som rycks ifrån de levandes skara.

Det är det ena. Men förtvivlan kommer också över den mediebevakning som gång efter gång efter gång är så ensidig till (terrororganisationen!) , Hamas fördel, använder så känsloladdade ord och upplägg (dock nästan helt uteslutande till förmån för den palestinska sidan) och tveksamma sakuppgifter utan källhänvisning och utan att att Israel ges en möjlighet att förklara sin sida av saken. Till slut när jag i eftermiddags lyssnade på programmet Klartext – nyheter på lätt svenska rann det till slut över. Inslaget var så genomgående demoniserande av Israel, och så totalt fritt från att lägga någon skuld på Hamas. Så jag gjorde en av de få saker man faktiskt kan göra när en medierapportering slår så snett att den inte längre gör anspråk på att vara ett seriöst journalistiskt hantverk, nämligen anmälde inslaget till Granskningsnämnden.

Jag försöker kommer på om jag gjorde detta någon gång förut i mitt liv, men jag vill minnas att jag aldrig gjort en sådan anmälan förut. Jag klistrar in brödtexten i anmälan här, det finns förstås punkter där det hade varit möjligt och kanske även lämpligt att fylla på med fakta, fotnoter och starkare indignation för att förtydliga ensidigheten. Men Granskningsnämnden har nu inte att ta ställning till sanningshalten i alla faktauppgifter i ett program, utan i det här fallet att ta ställning till huruvida ett inslag eller program har upprätthållit det krav på saklighet som alla Public Serviceprogram ska ha.

Jag förmodar att nämnden återkommer med beslut när sådant föreligger. Och du som känner likadant  angående denna pågående och på alla sätt mycket tragiska konflikt och då framförallt mediebevakningens ensidighet, gör gärna en anmälan på lämpligt program du också. Det är som sagt en av få sätt att påpeka osakligheten och förhoppningsvis kanske även stämma i bäcken för producenter och reportrars arbete även framöver.

Under den pågående konflikten mellan Hamas och Israel är det ett flertal program som tycks tydligt ha brutit mot regeln om opartiskhet. Jag väljer här att ta ett exempel, nämligen dagens utgåva av Klartext – nyheter på lätt svenska.

I den konflikt mellan Hamas och Israel som inslaget i dagens Klartext skulle beskriva var det mycket tydligt att en part ensidigt beskrevs som den onda, i det här fallet Israel.

Inslaget inleds exempelvis genom att slå fast att kriget utkämpas i Gaza, inte även mot Israel.

Inslaget skildrar sedan hur bomber fallit i en FN-skola. Starka anklagelser framförs om att det inte kan finnas några skäl för Israel att angripa detta mål. Inget nämndes om att FN själva meddelat att Hamas förvarar vapen på dessa skolor, eller Israels förklaring att dessa skolor blir mål för angrepp eftersom Hamas också skjuter raketer därifrån.

Inslaget uppger också att de flesta (underförstått palestinska) offer som dött varit helt oskyldiga människor, utan att ange källa och utan att låta den andra sidan beskriva sin version av den sakuppgiften.

Vidare namnges och intervjuas en pojke som skadats av en raket mot en lekplats. Inslaget slår fast att raketen kom från Israel, utan att nämna den andra sidans förklaring att det inte alls var en israelisk raket, utan en Hamasraket som slagit fel, en uppgift som också bekräftats från oberoende journalister.

Flera gånger uttrycks att Israels armé fått mycket kritik, ingen gång uttrycks att Hamas kritiseras. En svensk medborgare som tagit värvning i Israels armé intervjuas, och utan att intervjupersonen citeras direkt, säger reportern att hon inte tycker att det är något problem att Israel “dödar barn och oskyldiga människor”. Det är dels ett starkt värdeomdöme från reportern, dels svårt att tänka sig att intervjupersonen faktiskt skulle ha uttryckt sig på det viset, och dels nämns inte någonstans att Israel många gånger i ord och handling har förklarat att man så långt det är möjligt försöker undvika civila offer, eller att motståndarna Hamas å sin sida öppet uttalar avsikten att just döda oskyldiga civila på den israeliska sidan.

Avslutningsvis sägs att Israel har brutit en vapenvila, men ändå “bombat efter bara en halvtimme”. Här nämns inte att Israel ensidigt utlyste vapenvilan för att ge möjlighet till humanitär hjälp, att den israeliska raketen enligt CNN och troligen även andra källor uppgavs ha fallit ner två minuter in på vapenvilan, och var igångsatt innan tiden var inne, samt slutligen nämns inte heller att Hamas under samma tid inte antog någon som helst vapenvila, utan istället under Israels ensidiga vapenvila kontinuerligt sköt mot israeliska mål.

Sammantaget uppvisade inslaget i Klartext en mycket ensidig bild av Israel som den aktiva, krigförande och moraliskt onda parten. Sakuppgifter hämtades utan källhängivelse hela tiden från den sida som framställde Israel som onda, medan den israeliska sidan inte i något fall tilläts ge sin version av sakuppgifter. Detta strider mot kravet på opartiskhet, och programmet Klartext bör därför fällas i Granskningsnämnden.

Lämna ett svar