Claphamtext om människovärde

Claphamtext om människovärde

Helt kort kan jag idag passa på att länka vidare till en idéhistoriskt inriktad artikel till försvar för romers och andra människors värde som jag undertecknat för Claphaminstitutet tillsammans med Kjell O Lejon och Gunnar Hyltén-Cavallius. Texten sätter fingret på de många tillfällen i svensk historia under det senaste seklet där människovärdet satts på undantag. Ett kort utdrag ur texen:

“Tankarna ledde fram till lagstiftning om tvångssterilisering 1934, efter proposition inlämnad av den socialdemokratiska regeringen, ledd av den sedermera landsfadern Per-Albin Hansson. Några år senare blev tvångssteriliseringslagstiftningen än hårdare. Många kom att drabbas, romer liksom andra grupper. Så långt fram som till 1975 fanns möjligheten till tvångssteriliseringar kvar i lagstiftningen.

Det bakomliggande problemet var att människosynen hade urholkats. Darwinism och socialdarwinism hade genom en lärd elit och ledande politiker snabbt försvagat och marginaliserat den kristna människosynens ställning i Sverige.

Ett unikt och lika människovärde, med sin grund i kristen skapelsesyn, ser ibland vissa delsegrar i vårt samhälle. Men alltför ofta ser vi ett steg framåt, men två tillbaka”

Läs hela artikeln i Motala & Vadstena Tidning.

Lämna ett svar