En bok per år?

En bok per år?

Såhär i början av ett år funderar man ofta igenom vad som kan tänkas ligga framför. Jag har den stora förmånen att ha ett antal projekt i form av skrivande och annat som jag har blivit tillfrågad att gå in i under åtminstone den första halvan av året. Men som så ofta annars, så får andra vackert vänta en liten stund innan de här projekten blir mer offentliga.

När jag samtidigt tittar tillbaka så ser jag att jag på något vis har lyckats få ut minst en bok per år under de senaste åren, antingen som helt egen publikation, eller som medverkande i antologier eller dylikt. Enda året då jag inte ser någon vanlig bokpublikation är 2011, men då kom å andra sidan en reviderad version av det läromedel i samhällskunskap som jag är medförfattare till.

2008 Vem tänder stjärnorna?

2009 Samma bok, men i reviderad andra upplaga

2010 Ecce Homo – Se människan! Ett försvar för livet från början till slut

2012 Gud och hans kritiker (kapitlet Tomma tunnor skramlar mest – Om nyateismens retorik)

2013 Guldet blev till sand – hur vi lät det verkliga livet rinna ur våra händer, och hur vi kan vinna det åter (samt även ett antal artiklar i Clahaminstitutets jubileumsantologi På goda grunder)

2014 Till vem skulle vi gå – en guide till nutidsmänniskan och religionerna

Känn dig välkommen att titta in och studera böcker lite närmare och kanske även beställa någon i min bokhandel här på hemsidan. Men då är naturligtvis den stora frågan: kommer det någon bok av undertecknad även under Nådens år 2015? Svaret på den frågan är jag just nu inte alldeles säker på. Om man skulle räkna in läromedel såg ni kanske i Dagen i veckan att jag och min hustru är medarbetare i ett projekt som ska ta fram ett nytt läromedel om relationer. En första version av ett sådant läromedel är tänkt att komma ut i slutet av våren, och jag tror att ett sådant läromedel kan fylla en viktig plats i läromedelsfloran.

I övrigt är jag ännu aningen osäker på hur publiceringstakten kommer att se ut under resten av året. Som jag nämnt tidigare så skrev jag redan för någon månad sedan färdigt ett första utkast till en ny bok, som inte är likt något jag tidigare skrivit. Jag är synnerligen spänd på hur det projektet kommer att bli i slutänden. Jag är just nu i slutskedet av att -för första gången – skriva färdigt en engelskspråkig version av samma bok. Mitt mål är att denna bok ska kunna landa på bokdiskarna i antingen slutet av 2015 eller början av 2016, beroende på hur projektet framskrider här under våren. Om det någonsin blir någon utgivning på engelska vet jag förstås inte. Men jag har en aning om att det här bokprojektet skulle passa väl i en anglosaxist kontext. Och då har jag hellre lagt många många timmar på ett översättningsarbete än att låta tanken falla i glömska.

Ibland tittar jag på en av de magneter vi har på vårt kylskåp härhemma, citerad Verner von Heidenstam. “Det är skönare lyss till en sträng som brast än att aldrig spänna en båge.” Så vill jag tänka, även 2015.