Indragen religionsfrihet i Jönköping?

Indragen religionsfrihet i Jönköping?

Ja, ibland undrar man ju när man slår upp den dator som numera oftast står för nyhetsförmedlingen. Uppenbarligen är det så att Citykyrkan i Älmhult har hyrt Erik Dalbergsgymnasiets aula för möten med väckelsepredikanten Jens Garnfeldt. Men ganska nära inpå mötena visar det sig att kommunen dragit öronen åt sig och rivit hyreskontraktet. Det reser frågetecken, ganska allvarliga sådana.

Bara först en detalj – som i och för sig borde vara ovidkommande. Men ändå. Jag har aldrig hört den aktuelle predikanten, hade inte heller nu för avsikt att gå på hans möten. Så jag är på intet sätt någon part i målet. Dock är det flera inslag i den här historien som tycks alltför underliga för att lämnas onämnda.

Orsaken till att kommunen valt att riva skrivet kontrakt sägs i JönköpingsPosten vara att kommunen hade förstått saken som att hyresgästerna skulle ha ett möte med teveinspelning för slutet sällskap, och “nu har vi fått syn på en affisch om arrangemanget där det talas om öppna väckelsemöten, och då har man ju en helt annan agenda”. Själva formuleringen tycks mig mycket märklig. Oavsett om de två parterna missförstått varandra i kommunikationen eller vad just den sakfrågan gäller har jag synnerligen svårt att se varför en församling skulle sparkas ut från en lokal de hyrt för möten på grund av att mötet är öppet för besökande, om de tar fullt ansvar för att hålla ordning och städa lokalerna efter sig? Jag kan inte påminna mig att jag hört motsvarande i något annat sammanhang. 

Och tanken smyger sig på: är det måhända någon annan dold anledning som ligger till grund för kontraktrivandet? Och här blir man än mer misstänksam när man tar del av rapporteringen från lokalradion. Där säger ansvarig S-politiker Tord Sundkvist att “den här församlingen har fått kritik för sina insamlingsmetoder, där de på tv-program uppmanat folk att skänka pengar på ett extremt sätt.” Det är fullt möjligt att tevestationen har ett större fokus på insamling än vad vissa uppskattar, men är inte det en fråga mellan kanalen/församlingen och tittarna/besökarna? Om man känner sig obekväm med en insamlingsmetod är det ju fullt möjligt för vuxna människor att gå någon annanstans. Vilket ju också är det brukliga i sådana fall.

Fast allra mest förvirrat blir det nog när samme politiker försöker koppla samman innehållet i ett vanligt väckelsemöte med den vardagliga undervisningen i skolan: “Pastorn hävdar att han kan uppväcka folk från det döda. Det överensstämmer inte med det vi lär ut på skolan”.

Om citatet stämmer blir man riktigt orolig. Exakt hur menar ansvarig politiker då? Menar han att den aktuella skolan lär ut att mirakler är principiellt omöjliga? En sådan inställning till skolundervisning är mycket allvarlig när den kommer från en ansvarig politiker. Är det i religions- filosofi- eller naturkunskapskurserna som lärarna förväntas lära ut att mirakler är omöjliga, eller är det i utbildningen över huvud taget?

Den kommunala skolan är icke-konfessionell. Det innebär att ingen lärare eller annan skolpersonal aktivt ska lära ut att en viss världsbild är sann och en är falsk. Vi som arbetar som lärare ska ge eleverna fakta och verktyg att själva ta ställning. Det är dock omöjligt för någon lärare att vara till hundra procent neutral, alla lärare lägger in något av sin egen personlighet i undervisningen. Men att uttalat förklara att uppväckande av döda eller andra mirakler “överensstämmer inte med det vi lär ut på skolan” strider tydligt mot grundläggande principer i en öppen och icke-konfessionell skola.

Som sagt var, jag har själv inga planer på att bevista de aktuella mötena. Men den som önskar arrangera dem och de som önskar besöka dem har i ett samhälle med sann religionsfrihet också full rätt att göra det. Och om skolpolitikern verkligen är rätt citerad är det kanske inte jättelämpligt att han fortsätter på sin post.

Lämna ett svar