Jag ställer upp i EU-valet

Jag ställer upp i EU-valet

Det där med partipolitiskt engagemang är inte alldeles lätt att veta på vilken nivå som är klokast att lägga sig. Jag har varit medlem i Kristdemokraterna sedan precis efter valet 2002 men har på grund av familjesituationen med flera barn tagit på mig ganska få politiska uppdrag. Det ligger också en tydlig utmaning i att helt och fullt gå upp i ett partipolitiskt engagemang och samtidigt våga vara skarp som förkunnare. Det är inte riskfritt, men jag tror att det likväl är möjligt.

Under det sista året har jag funderat fram och tillbaka några varv inför valåret 2014, men jag fick frågan att vara med i Kristdemokraternas provval och tackade ja. Det gick tydligen såpass väl att jag därefter fick frågan om jag kunde tänka mig att stå med på EU-valsedeln och idag blev jag tillsammans med 44 andra namn vald att stå med som kandidat på valsedeln till Europaparlamentet.

Ja, det finns risker i att hålla sig så lojal till ett politiskt parti eller annan gruppering att man glömmer lojaliteten till sin personliga kallelse. Men i det här fallet ser jag tydliga ankytningspunkter i hur Europa efter Andra världskriget började byggas upp av troende kristna politiker som under sina kristdemokratiska partifärger bildade grunden för det som idag är den Europeiska Unionen. Ingenstans visade sig skillnaden i grundläggande ideologi så tydligt som i det delade Tyskland, i väst var det kristdemokratiska ideal som ledde uppbyggnaden, i öst var det ateistisk socialism.

Självfallet ser även jag baksidor på EU-samarbetet (det var därför jag röstade nej till både EU och Euron), men det finns också områden i EU-samarbetet där andra länder förmedlar de kristna värdena mycket starkare, och via EU-samarbetet finns naturliga vägar att förmedla en god input även hitupp till vårt sekulariserade Nordeuropa. Därtill finns det centrala och kristna värden som även vi från vårt land skulle behöva ta med som grund in i det gemensamma arbetet. Det vill jag jobba för.

Därför känner jag mig också trygg i att fortsatt vara den jag är, verka för de saker jag gör, och samtidigt frimodigt företräda Kristdemokraterna i EU-valet 2014. Jag upplever också förstanamnet Lars Adaktusson som tryggt och frimodigt rotad i samma kristna värden, och känner mig hedrad över att tillsammans med honom och övriga få vara med och föra fram just dessa värden i valet nästa vår.

Lämna ett svar