Kommentar till Daniel Norburg som EFK:s missionsdirektor

Kommentar till Daniel Norburg som EFK:s missionsdirektor

Vill bara skicka med en kort kommentar till det förslag till missionsdirektor som Evangeliska Frikyrkans styrelse offentliggjorde igår tisdag.  Jag känner mig väldigt glad och förväntansfull efter att i helgen ha fått vara med och utse Daniel Norburg som vi i samfundsstyrelsen föreslår ska bli den som vårens kongress ska välja att stå främst i vårt samfunds gemensamma arbete med att bygga Guds rike i Sverige och världen.

Jag har själv faktiskt ännu aldrig träffat malmöpastorn Daniel Norburg i verkliga livet, men vi har i styrelsen fått ta del av flera intervjuer med honom, både i inspelad version och i skrift. Jag har genomgående fått ett allt starkare förtroende för Daniel, hans ledarskap, mognad och klarsyn, och det känns väldigt gott att nu efter en lång och noggrann process ha kommit i mål med hans namn som förslag till missionsdirektor och teamledare. Jag tror att han kan få vara den spjutspets som Evangeliska Frikyrkan behöver i vårt gemensamma arbete under den framtidsvision som vi kallar för EFK 2020. Läs den gärna. Det blir bra det här!

Lämna ett svar