Lutherjahr ist hier!

Lutherjahr ist hier!

Bildresultat för Luther bible

Så var då 2017 inne, ett år som vi inte vet vad det bär i sitt sköte. Det är ett speciellt år rent historiskt, med 500-årsminnet av reformationen, med all den inspiration som den historiska epoken har att ge till vår tid och vår kultur. Jag anknyter till det i Claphaminstitutets nyårshälsning och i Världen Idags första ledartext för året, som avslutas:

“Modet att förkunna en obekväm sanning utan att veta om man kommer att bli krossad eller sluta som segrare, är något av det som skiljer män och kvinnor som förvandlar världen från dem som bara flyter med strömmen. Världen 2017 står i stort behov av många verkliga reformatorer.”

Luther var en komplex människa. I viss mån måste man medge att vissa personlighetsdrag hos honom påminner om en viss tillträdande president. Om han ogillade någon person, grupp eller ämbete var han inte den som tänkte efter hur han skulle formulera sig i diplomatiska termer. Han fäktade vitt och brett och ibland – framför allt självfallet när det gäller judarna – helt bortitok. Men hans grundläggande engagemang, hans uthållighet i motvinden och hans hängivenhet inför Bibeln som rättesnöre, snarare än mänskliga påfund som gick emot Skriftens och apostlarnas undervisning, det är något som kan vara en stor och viktig inspiration också för oss i vår tid.

Inte minst är Luthers mod inför en bokstavligt talat livsfarlig moteld något värt att lära av och följa. Det är också något av det jag försökte lyfta fram i förra årets sista ledartext, där hela ledarredaktionen bidrog med en förhoppning inför det kommande året. Där anknöt jag till (möjligen o-)salig statsminister Erlanders bejublade insats i Hylands hörna med historien om den skarpladdade prästen. Angrepp som från Erlanders tid istället har kommit mot själva kyrkan, kristen tro och värderingar. Jag avslutar:

“Inför alla dessa försåtliga angrepp vill jag rikta en frimodig utmaning till Sveriges kristenhet: Var gång någon laddar om för ett nytt angrepp, så huka er inte, utan stå i stället raka och var ett motvärn. Det kan kosta på att stå kvar i skottelden. Många kristna över världen har de senaste åren fått ge sina liv för valet att stå kvar i sin orubbliga bekännelse till Jesus. Vittnesbördet att frimodigt stå för sin tro och dess konsekvenser även i motvind, ger respekt och drar människor till Kristus.

Fler rakryggade och modiga kristna – det är min förhoppning för Sverige 2017.”

Lämna ett svar