“Nutidsmänniskan och religionerna” start idag

“Nutidsmänniskan och religionerna” start idag

Redigerare och andra har nu gjort alla omkastningar färdiga, och jag kan därmed berätta att min artikelserie “Nutidsmänniskan och religionerna” idag drar igång i tidningen Världen Idag. Bakgrunden är att jag blev kontaktad av tidningens kulturredaktör i början av sommaren med en förfrågan om jag kunde tänka mig att göra en serie artiklar med översikt över de religioner och livsåskådningar som idag tar plats på livsfrågornas marknadstorg, med fokus på att bena ut deras grundläggande budskap och vilket förhållningssätt vi som sökare, kristna och samhällsmedborgare kan ha i förhållande till dem. Jag upplevde detta som ett intressant uppdrag och har ägnat några månader åt att fördjupa mig i ämnet, och idag står vi då vid seriestart.

Dagens introartikel följs på onsdag av en artikel om nyateismen, och så fortsätter serien därefter, förhoppningsvis med en veckas intervall. Jag vill hoppas och tro att artiklarna ska kunna ge en bra belysning och inspiration till läsarna. Som vanligt får jag hänvisa till papperstidningen för att få del av texterna. Här kommer dock inledningen och avslutningen från dagens introartikel som smakprov. För resten av texten rekommenderas alltså att skaffa papperseditionen av Världen Idag.

“Vår tid präglas av en dubbelhet som kännetecknar varje historisk brytningstid. Sekulariseringen har under det senaste seklet gjort väldiga framsteg i västvärlden och på flera områden motat undan det kristna arvet. Men det finns samtidigt en motsatt rörelse. SOM-institutet vid Göteborgs universitet gör fortlöpande studier över opinion och samhällsutveckling, och deras senaste rapport om religion visar att det inte bara är gudlösheten som går framåt: ”Tvärtom har religionens roll blivit en allt viktigare fråga att belysa inom opinionsforskningen. I ett globalt perspektiv har religionen snarast stärkt sin ställning och kommit att prägla politiken i många delar av världen.”

(…)

Alla pendelrörelser når förr eller senare sitt ytterläge. Kanske har vi idag nått den punkt där människor börjar uppleva att vår tids kortsiktiga, konsumistiska och nöjesinriktade kultur har nått vägs ände. I frågan om vad i livet som människor värderar högst visar SOM-institutet att ”ett liv fullt av njutning” ökade kraftigt fram till början av 2000-talet, men tycks sedan dess ha nått sin kulmen och börjat falla tillbaka. Samtidigt har det i och för sig något oprecisa begreppet ”frälsning” börjat växa – om än från en klart lägre nivå. Om vi ser oss omkring kan vi uppfatta flera tecken i samtiden på att vinden tycks vara på väg att vända. Och det är då det är tid att sätta segel.”

 

Lämna ett svar