Nyhet – påbörjar doktorsavhandling om Sveriges sekularisering

Nyhet – påbörjar doktorsavhandling om Sveriges sekularisering

Det är med blandning av förväntan och viss bävan som jag meddelar detta. Att gå in i ett större akademiskt forskningsprojekt är ett digert och långsktigt åtagande – men det är ett sådant jag nu har beslutat gå in i på allvar.

Med utgångspunkt i den väldiga gråmelerade väven längst fram i Riksdagens plenisal tar jag i dagens ledartext i Världen Idag upp Sveriges synnerligen starkt individualistiska och sekularistiska identitet – en identitet som lovar frihet men som ofta slutar i kall, färglös isolering. Sveriges extrema värderingar i sådana här värderingsfrågor är otvetydigt påvisade i internationella undersökningar, och i ledartexten utgår jag från två böcker som man nog vågar säga tillhör de viktigaste som givits ut i landet på senare år: religionshistorikern David Thurfhells Det gudlösa folket respektive historikerna Henrik Berggrens och Lars Trägårdhs Är svensken människa? Båda böckerna gör grundliga analyser av Sveriges internationellt sett marginaliserade position i sin genomkritiska syn på religion och gemenskap. Dagens ledare och dessa två böcker kopplar också på ett tydligt sätt ihop med det stora projekt som jag nu ämnar gå på djupet med.

Jag har under en period prövat möjligheten att undersöka vilka drivkrafter som gjort Sverige till det värderingsmässigt så speciella land vi är. Det finns ett flertal studier som beskriver både Sveriges utveckling av tro och sekularisering, men också vår placering på den värderingsmässiga världskartan. Vad gäller orsakerna till sekulariseringens enorma genomslag hos oss är forskningen dock klart svagare. Därför är jag nu sedan årsskiftet formellt antagen vid den kristna högskolan VID Vitenskapelige Högskole i Stavanger, vilken enligt vad jag förstått är Norges näst största fristående lärosäte. Mitt forskningsarbete är tänkt att inom sex år (ja, det är långa ställtider i sådana här uppdrag) utmynna i en doktorsavhandling om Sveriges sekularisering under 1900-talet. För den som önskar en liten försmak i ämnet rekommenderas magisteruppsatsen Liv i den övergivna trädgården? Tro och sekularisering i Sverige, speglad mot dominerande teorier om sekulariseringsprocesser som jag skrev som en förstudie för ett år sedan. Där finner du både vilka tankar om länders sekularisering som gått mest genomslag de senaste åren, men också en överblick över det faktiska läget vad gäller tron i Sverige under de senaste decennierna.

Det jag nu går in i är ett verkligt trosprojekt, inte bara tidsmässigt och engagemangsmässigt, utan även ekonomiskt. Detta är ett egenfinansierat forskningsprojekt där jag inte har någon ersättning under forskningstiden, och för att skapa tillräckligt med tid till det här projektet önskar jag kunna finna stipendier och liknande som kan göra det möjligt att skära ner min egen undervisning nu till sommaren. Men – för att travestera vår vän Heidenstam – så måste man ibland våga spänna bågen utan att ha full försäkring att strängen håller. Det här dock är ett ämne som där jag anar att slutsatserna kan vara angelägna för både Sverige och omvärlden, och om man inte vågar kliva ut över relingen så kan man heller aldrig få pröva att gå på vattnet.

Lämna ett svar