Publicerar större arbete om sekularisering

Publicerar större arbete om sekularisering

Abandoned_garden_by_TMA69

Jag tänkte passa på att ge en lite mer fördjupande utvikning i anslutning till min senaste krönika i Världen Idag. Den handlar om de senaste veckornas diskussion i USA om PEW Centers undersökning om det religiösa landskapet i landet, där flera i befolkingen tycks överge de traditionella kristna samfunden för en lösare grupp som inte säger sig tillhöra något samfund alls, medan gruppen evangelikalt kristna tycks stå fortsatt stark. Det finns flera detaljer att lyfta fram om detta, se närmare i själva krönikan.

I avslutningen till artikeln hänvisar jag till sociologiprofessor Steve Bruce – en av få framstående forskare som ännu håller fast vid teorin att modernisering av ett samhälle ofelbart leder till större sekularisering. Merparten av världens forskare vill antingen förkasta eller i större eller mindre grad revidera det påståendet. Detta till trots har Bruce likväl flera förklaringsmodeller av hur sekularisering äger rum som jag tror är relevanta och i flera stycken korrekta. En bild som han använt, och som jag själv funnit talande är den om den övergivna trädgården. Även Steve Bruce som skarp förespråkare av det han kallar “sekulariseringsparadigmet” förklarar likväl att sekularisering inte sker genom att människor helt sonika överger sin tro och övergår till ateism. Snarare är samhället, menar han, som en trädgård, där trädgårdsmästaren efter en tid lämnar trädgården åt sitt öde. Det går allt längre mellan gångerna när trädgården gödslas, ogräs rensas och plantorna beskärs och tas om hand. Med tiden kommer därför främmande växter att slå rot, och med tiden ta över den övergivna trädgården. Huruvida trädgården bevaras är alltså i den här liknelsen en fråga om huruvuda trädgårdens ägare tar hand om och vårdar sin växtlighet eller inte.

Jag har själv arbetat ganska intensivt med dessa frågor under den gångna vintern. Min A-plan inför kommande höst var att försöka påbörja ett större forskningsprojekt på avhandlingsnivå om sekulariserinsteorier, konkret prövade på det svenska exemplet. Som förstudie till ett sådant arbete skrev jag därför i vintras en andra magisteruppsats (skrev för många år sedan en sådan i historia) i religionsvetenskap där jag sammanfattar innehållet i de dominerande teoretiska modellerna kring sekulariseringsprocesser, och undersöker i vilken mån dessa modeller tycks stämma överens med de empiriska studier (det finns ett antal) som gjorts i Sverige på tro och sekularisering i vårt land.

Nu gick mina forskningsansökningar dessvärre inte igenom, lärosätena tyckte att jag skulle ha skrivit en noggrannare projektplan för att passera genom nyckelhålet. Det var ett lite tungt besked när det kom, jag lade trots allt ner rätt många timmars arbete i vintras på denna förstudie. Vi får se om jag ta ett ytterligare tag kring detta, men den som är intresserad av ämnet får gärna titta närmare på uppsatsen. Jag har inte lagt ut den till allmän beskådan tidigare, men här kommer den. Den är betitlad “Liv i den övergivna trädgården?” just med hänsyftning till Steve Bruces resonemang ovan. Vid internationella jämförelser framstår Sverige som ett mycket extremt exempel i sin betoning av individualism och sekulära värden. Frågan är hur vi hamnade här. Och hur vi bäst bör hantera situationen. Tyck gärna till, så funderar vi vidare tillsammans!

Lämna ett svar