Till angrepp på fobi-stämpeln

Till angrepp på fobi-stämpeln

I dagens ledare i Världen Idag riktar jag skarp kritik mot den här underliga fobi-stämpeln som det offentliga samtalet har lagt på kritiska synpunkter mot vissa företeelser. Det här blir i många fall ett ganska försåtligt grepp att slippa hantera saklig och nödvändig kritik av vissa företeelser. En fobi är ju språkligt och medicinskt ett uttryck för en irrationell, sjuklig skräck för något. De är psykiatriska problem som man inte bemöter, dem behandlar man istället som sjukdomstillstånd som kan avhjälpas med terapi. Det är när den stämpeln istället börjar sättas på kritik mot exempelvis islamistiska terrorangrepp som förvirring uppstår, med åtföljande svårigheter att klara ett sakligt offentligt samtal. Jag skriver:

“Den här betydelseglidningen blir problematisk, eftersom den ursprungliga betydelsen samtidigt finns kvar i vårt kollektiva bakhuvud – inte minst eftersom det fortfarande är just i den psykiatriska betydelsen vi fortfarande använder begreppet fobi! Kanske är det också därför som vissa opinionsbildare så medvetet hamrat in de här begreppen i folksjälen. De slår nämligen redan på förhand undan benen på all saklig diskussion. Genom att placera granskande synpunkter under fobi-skynket avvisas de samtidigt som irrationella och sjukliga, och behöver därför aldrig bemötas i sak. Smidigt, inte sant? En modern demokrati behöver aldrig förvisa sina kritiker till omskolningsläger. Det räcker att skicka in dem under fobi-skynket. För där vill nämligen ingen stå.”

Artikeln i sin helhet kan läsas på ledarsidan hos Världen Idag. För den som vill ge bifall eller burop ska kommentarfunktionen här på bloggen nu förhoppningsvis också vara fullt fungerande igen, pröva gärna den vägen att göra din röst hörd. Jag har dörren öppen för synpunkter från både dem som håller med och som inte gör det. Det är det som är själva grunden för ett öppet samhälle.

Lämna ett svar