Landet som glömde Gud. Den första fördjupade studien om hur Sverige blev världens mest sekulärindividualistiska land.

Per Ewert är fil dr i politisk historia, samt direktor vid den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Hans doktorsavhandling Moving Reality Closer to the Ideal och boken Landet som glömde Gud handlar om de politiska processer som under 1900-talet formade Sverige till världens mest sekulära och individualistiska land.

Per är författare till sex egna böcker och medverkar i ytterligare ett antal. Han bor tillsammans med fru och fyra barn i småländska Forserum, och är medlem i Kungsportskyrkan, Huskvarna (Evangeliska Frikyrkan).

Per Ewert är en van och uppskattad föreläsare, förkunnare och en av landets mest engagerade kristna samhällsdebattörer. Denna hemsida innehåller en resursbank av material med ett urval artiklar, föreläsningar och mediemedverkan. För kontakt och förfrågningar, använd mejl@perewert.se.