Föreläsning & Debatt

Här kan du se och lyssna till ett urval av Pers föreläsningar och debatter i olika ämnen.

Föreläsningar & predikningar

”Herrens nåd är det att det inte är ute med oss” (Hopplöshet, kamp och seger för Guds folk genom historien) Föredrag Oasmötet Varberg 2017-07-26

Människan – skapad, bortsprungen men kallad åter hem till Fadern Predikan Sollentuna Pingstkyrka 2016-10-23

Vad hände med kroppen? (Om Jesu uppståndelse) Apologias vårkonferens 2015

Historiska skäl att tro på Jesu uppståndelse Brokyrkan Rimforsa 2015-03-14

Löftena kunna ej svika – Därför håller vi Bibeln för trovärdig och sann Kungsporten Akademi 2013-09-18

Den Gud som finns till – Goda skäl att förkunna en verklig Gud Kungsporten Akademi 2013-09-04

Tro vs Vetenskap? – Fem goda skäl att tro på en intelligent Skapare Nyhemsveckan 2013-07-15

Ecce Homo – Se människan (releaseföreläsning) Stadsbiblioteket Jönköping april 2010 (endast ljud)

Vem tänder stjärnorna – apologetiken och människans stora frågor Konferens hos nätverket Apologia oktober 2009 (endast ljud)

Vad är livets mening? Konferens hos nätverket Apologia oktober 2009 (endast ljud)

 

Debatter och panelsamtal

Humanistdebatt

Alla människors lika värde – hur svårt ska det va? Del 1 Del 2 Panelsamtal Betlehemskyrkan Stockholm 2017-10-05

Är ett dödspiller en värdig död? Paneldebatt Almedalen 2017-07-04

Ska vi ha religiösa friskolor? Debatt hos Liberalerna Stockholm 2017-02-09 (Själva debatten börjar 28 minuter in i sändningen)

Rätt eller fel att erkänna Palestina? Människor & Tro, Sveriges Radio P1 2014-10-07

Tänk tillsammans – Blir Gud mindre när kunskapen blir större? Panelsamtal Nyhemsveckan 2014-06-16

Vad vill nyateismen? Debatt mot Christer Sturmark Människor & Tro, Sveriges Radio P1 2012-10-22

Aktiv dödshjälp – Hot eller möjlighet? Debatt mot professor Torbjörn Tännsjö ABF-Huset Stockholm 2011-09-08

Hedenius och Tro och Vetande-debatten Paneldebatt med Lena Andersson, Olof Buckard, Per Ewert och Christer Sturmark Historiska Museet Stockholm 2010-02-18

 

Kommentera