Forskning

Per doktorerar på VID Specialized University i Stavanger på den historiska drivkrafterna bakom Sveriges mycket höga grad av sekularisering och individualism. Här finner du ett antal texter kopplade till denna forskning.

Comments are closed.