Forskning

Per doktorerar på VID Specialized University i Stavanger på den historiska drivkrafterna bakom Sveriges mycket höga grad av sekularisering och individualism. Här finner du några texter kopplade till denna forskning.

Reformation Turning Secular: How Social democracy and a strong Lutheran state church made Sweden the most secular nation in the world Paper presented at the conference La réforme 1517-2017. Sorbonneuniversitetet  30 november 2017

Comments are closed.