Att väl förstå tidstecknen

Att väl förstå tidstecknen

Jag har fått berättat för mig att en församling i Nyköping under hösten kör ett tema utifrån Guldet blev till sand, med predikningar utifrån budskapet, samt att boken används i församlingens hemgrupper. Det är roligt att se att boken kommer till användning, och som författare hoppas jag förstås att bokens budskap ska landa i många människors hjärtan och liv. Kanske är detta ett tips för även andra församlingar att ta upp?

I torsdags var jag och föreläste i en församling i närheten, även det utifrån Guldet blev till sand. Jag upplevde en fin gemenskap i samlingen, och pastorn i församlingen avslutade med att dela ett skriftställe som jag gärna delar vidare även till fler. Det är från 1 Krönikeboken 12:32, och handlar om de olika personer från Israels stammar som ställde upp för David när han flydde från Saul. Där berättas att “av Isaskars söner kom män, som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra.”

Jag tror detta är ett ord som kan få vara en inspiration för många av oss. Om vi inte förstår den samtid vi lever i vet vi inte heller hur vi bör agera. Men utifrån våra olika gåvor och den kompetens vi besitter på olika områden kan vi faktiskt också förstå den kultur vi lever i. På så sätt kan vi också förstå hur vi bäst kan möta människors behov i just vår tid, och därigenom förmedla de skatter som varar beständigt.

Lämna ett svar