Debatterar i Finland i sommarvärmen

Debatterar i Finland i sommarvärmen

Jag har gått in i sommarens mest hektiska vecka. Ser fram emot den, men den är späckad. Idag har jag talat på ett sommarcafé vid Vätterstranden, fantastisk miljö. Imorgon boksignering på Europakonferensen i Uppsala, slutet av veckan seminarium på Oasmötet i Kungälv. Kanske möts vi på någon av de platserna?

Kan bara passa på att rekommendera den artikel som jag och två andra Fellows i Claphaminstitutet har inne i – ja, det blir första gången jag medverkar i en finsk publikation – Hufvudstadsbladet. Vi valde att vända oss till den tidningen på grund av ämnet, ett försvar för den syn på relationen mellan lag, moral och tro som finska inrikesministern Päivi Räsänen gav uttryck för i ett omdiskuterat tal för två veckor sedan.

“Dessutom förbiser kritiken helt att Räsänens hållning alltid har varit en självklar grundposition för varje kristen, oavsett position i samhället. Det har också varit en kristen utgångspunkt ända sedan apostlarna blev förbjudna att predika om Jesus, men vägrade följa det budet då det stred mot deras samvete. När Martin Luther King satt fängslad för att ha brutit mot dåtidens raslagar hänvisade han till Thomas av Aquinos ord att en lag som inte överensstämmer med den gudomliga lagen i våra samveten inte är någon lag alls.

Räsänens inställning till relationen mellan lag och etik ligger alltså helt i linje med den klassiska hållningen för kristna genom två årtusenden. Dessa resonemang förs inte heller med direkta hänvisningar till bibelcitat, som Räsänens kritiker vill mena, utan baseras på den under lång period utmejslade judisk-kristna värdefilosofi som ligger till grund för den västerländska civilisationen, och som säger att varje människa äger ett okränkbart värde bara genom att vara människa.”

Artikeln vill göra en markering i en principiellt viktig fråga. Läs den gärna i sin helhet på claphaminstitutet.se.

Lämna ett svar