Den stora frågan

Den stora frågan

Man känner sig så försvinnande liten och tafatt inför långfredagens händelser. Dagens offer är så stort. Hur kan man ta emot en gåva av sådan storlek? Psalmdiktaren får både formulera frågan och ge svaret för dagen:

Jesus, vad skall jag Dig giva? Vad kan Du vänta av mig?

Rökelse, guld eller myrra vore för litet för Dig.

Herre, mig själv jag Dig giver, Du är min frälsare god.

Och Du skall evigt mig äga, ty Du mig köpt med Ditt blod.

Lämna ett svar