Det här gör jag i höst!

Det här gör jag i höst!

Dåså! Då har jag just mejlat över en text som blir starten för ett av den kommande höstens projekt. Jag hade ju lovat att släppa lite information om vilka saker jag har på gång här inför hösten, och nu tror jag det är dags att lätta lite på förlåten.

Texten som jag skickat iväg är första delen i en artikelserie till Världen Idags kultursida på temat “Nutidsmänniskan och religionerna”. I en på ytan genomsekulariserad tid som vår ringer likafullt de stora frågorna i människans medvetande, lika envetet som tidigare. Och religionen är långtifrån död, ens i vår kultur. Den här artikelserien i sju delar är tänkt att efter en första överblick dyka ner i de religioner och livsåskådningar som fått mest inflytande i vårt land idag, förklara deras grundläggande budskap och vara ett slags guide till hur vi som enskilda kristna och församlingar kan förhålla oss till de här religionerna och till de människor som ärligt söker efter svar. Närmare info om startdatum för den här artikelserien kommer när jag har fått sådant.

Dessutom har jag i början av september förmånen att få vara med och föreläsa i två intressanta satsningar. Onsdagen den 4/9 inleder vår församling en ny föreläsningsserie i vår satsning Kungsporten Akademi, med rubriken “Till trons försvar” (mer fullständig info kommer på den länkade sidan inom kort). Jag kommer att hålla i två pass, Stefan Gustavsson besöker oss för ett pass, och vår föreståndare Hans Jansson har det fjärde. Utöver dessa föreläsningar har vi också den stora glädjen att som “extramaterial” i denna kurs få välkomna Gary Habermas, en av världens främsta experter på uppståndelsen, på besök i Huskvarna för en öppen föreläsningskväll i oktober. Ytterligare detaljer för Habermas besök, som löper över flera dagar, kommer senare. Jag vill uppmuntra dig som finns i närheten att gärna ta chansen att anmäla dig till den här kursen. Både för din egen del, och inte minst för dig som är förälder är det mycket värdefullt att ha och kunna ge trovärdiga svar på de frågor om tro och tvivel som ett uppväxande släkte behöver brottas med.

Och dagen efter, torsdag den 5/9 ska jag hålla en introduktionsföreläsning för en grupp som arbetar med Alpha-kursen, västvärldens idag allra effektivaste verktyg för att kommunicera evangeliet. Det finns ett antal tuffa frågor som ofta kommer upp bland Alphadeltagare och som kursledare önskar få stöd i hur man bäst kan besvara. Några ledare i Alpha har därför sett ett behov av att börja ta fram en sådan här guide till ledare i Alpha-kursen, och jag har fått den hedrande förfrågan att hjälpa till med detta. Planen är att vi ska inleda med ett antal föreläsningar och ta fram material för detta lokalt, för att sedan förhoppningsvis kunna erbjuda detta vidare även till ett större sammanhang.

I övrigt har vi också ett antal föreställningar kring Guldet blev till sand inbokade under hösten, men det finns utrymme för fler, även inför kommande vårtermin. Klicka här för närmare info om föreställning, upplägg och ekonomi. Det vore gott att kunna sprida detta som jag tror angelägna budskap vidare också till fler platser och människor.

Det här är, såvitt jag ser det just nu, höstterminens större projekt utöver den vanliga undervisningen, familjelivet och andra mer långsiktiga projekt jag finns med i. Alla de här höstprojekten känns riktigt spännande att  få ge mig i kast med. Du som ber får gärna ta med dessa projekt i bön också. Det känns viktigt för mig att jag inte bara springer iväg i egen kraft, utan att jag får lyssna in Guds vilja i hur jag själv och tillsammans med andra ska finna rätt väg framåt.

Lämna ett svar