Det starkaste argumentet mot Uppståndelsen?

Det starkaste argumentet mot Uppståndelsen?

Varje hösttermin de senaste åren har jag brukat besöka Bibelskola Grow i Jönköping för gästföreläsning om apologetik – till trons förvar. Den här gången blev det lite mer fokus på Jesu uppståndelse än jag haft tidigare år. Det blev ett gott samtal med de nyfikna och intresserade studentgänget där vi tillsammans vände och vred på fakta och olika förklaringsmodeller omkring de märkliga händelser som utspelade sig den där påskhelgen i Jerusalem för nästan 2000 år sedan.

Under de kommande månaderna har jag tänkt ta upp ett antal områden som anknyter till det antika mysterium som jag tar läsarna med på i Sherlock-boken. Under fredagens bibelskolebesök dök en tydlig fråga upp: Vilken är det starkaste argumentet mot Jesu uppståndelse? Svaret på den frågan är egentligen ganska uppenbar, och kom nästan utan att jag hann tänka: När man är död, så är man död! 

Det är också en ganska självklar utgångspunkt, idag såväl som igår. Många nutida människor hamnar i ett slags historieimperialistisk hållning där man vill påskina att dåtidens människor inte bara saknade de vetenskapliga landvinningar som vi har tillgång till, de beskrivs dessutom som aningen korkade – människor som helt enkelt inte förstod att en kvinna inte kan bli gravid utan en mans inblandning, att människor inte kan gå på vatten, eller att den som är död också förblir död.

Sanningen är naturligtvis den att även dåtidens människor visste mycket väl både vad graviditet och död innebar. Jesu anhängare var smärtsamt väl medvetna om att i den stund som Jesus dog på korset, så var deras livsval förverkat. Allt var förlorat, de hade satsat på fel häst. Jesu lärjungar insåg precis samma sak som även vi moderna människor vet: att en död människa inte plötsligt reser sig upp och går vidare. Det är ett argument som står mycket stabilt på egna ben alldeles av sig själv.

Men något fick lärjungarna att ändra ståndpunkt. Något skedde som blev starten på den rörelse som skulle bli världens största. Och det måste ha varit något alldeles i hästväg remarkabelt för att kunna slå undan benen på detta så självklara argument att den som är död också förblir död. Vi får anledning att återkomma till ämnet framöver.

Lämna ett svar