Följ spåren utan att knyckla till fakta

Följ spåren utan att knyckla till fakta

I min krönika i dagens utgåva av Världen Idag för jag – med hänvisning till kommande helgs Apologiakonferens i Jönköping – ett resonemang om den ibland alldeles fantastiska kreativitet som trons kritiker ofta visar upp i sina försök att undkomma de förklaringsmodeller som annars framstår som starkt grundade i vetenskaplig forskning. Det tema jag kommer att ta upp i helgen handlar om Jesu uppståndelse, och jag berör även designargumentet, med sin utgångspunkt i universums närmast obegripligt perfekt inställda fysiska lagar.

Jag har själv varit med i ett panelsamtal där Christer Sturmark framhöll den ofta använda tanken att det skulle kunna finnas ett närmast oändligt antal för oss okända universa som inte fungerar. Om så är fallet blir det – åtminstone teoretiskt – något mindre otroligt att vårt universum är så fantastiskt perfekt välordnat som det är. När jag bemötte detta med synpunkten att detta synsätt ju helt och hållet är baserat på tro utan bevis medgav Sturmark att så iochförsig är fallet, men att han i nuläget ändå hellre valde den hypotesen.

Jag tror att vi som vill betrakta oss som öppna och sanningssökande människor gör rätt i att hålla oss till devisen att följa spåren, varthelst de leder, istället för att antingen stänga oss för en till synes uppenbar förklaringsmodell, försöka värka fram allt vildare hypoteser, eller också försöka knyckla till fakta för att få dem att passa ihop med den teori vi valt. Samtliga dessa alternativ är i längden ofruktbara. Jag återkommer i krönikan till samma tema när det gäller den där påskhelgen för nästan 2000 år sedan:

“Kritiker kan tänka sig de mest halsbrytande alternativa förklaringar till de grundläggande historiska faktauppgifterna att Jesu grav några dagar efter korsfästelsen var tom, och att hans anhängare en kort tid därefter förkunnade offentligt att de mött honom som uppstånden. Kreativiteten är enorm: Jesus lurade alla med en hemlig drog, Jesus byttes ut mot en dubbelgångare, Jesus flydde till England, Frankrike, eller kanske Kashmir. Och så vidare. Även här förenas de spretiga alternativen i en gemensam nämnare: de är spekulationer i total avsaknad av fakta.

Som kristna kan vi däremot med trygghet se fram emot påskhelgen utan att behöva knyckla till fakta för att passa ihop med vår övertygelse.”

Välkomna med på helgens Apologiakonferens, det ska bli så roligt att för första gången få välkomna den hit till våra bygder!

(Hela krönikan återfinns i papperstidningen eller via länken ovan.)

Lämna ett svar