Intervjuartikel om människovärdet

Intervjuartikel om människovärdet

Såhär på Livets söndag passar jag på att lägga in den intervjuartikel i Världen Idags magasin “För livet i tiden” som beskriver vilka utmaningar jag ser för människovärdet, och vilka punkter som den tänkta föreläsningsturnén vill betona.

Per Ewert gör turné för att tala om människovärdet

“Författaren och debattören Per Ewert kommer inom kort att ge sig ut på en föreläsningsturné på temat människovärdet i samarbete med tidningen Världen idag.

– Som enskilda troende och kristenhet behöver vi värna människolivet, säger han.

Per har skrivit flera böcker med utgångspunkt i skärningspunkten mellan kristen tro och samhälle, bland annat ”Ecce Homo – Se människan! Ett försvar för livet från början till slut”. Han syns ofta i debatter med ledande humanister och filosofer i frågor som rör människovärdet.

Nu finns möjlighet för kyrkor, skolor eller organisationer att boka ett besök med Per Ewert där några av vår tids mest brännande samhällsfrågor lyfts. Föreläsningsturnén i samarbete med Världen idag syftar bland annat till att ge verktyg åt församlingar och enskilda kristna för att själv i sin vardag kunna stå upp för alla människors unika och okränkbara värde.

– Människovärdet och rätten till liv är en grundbult i hela samhället. Hela brottsbalken inleds med mord som det allvarligaste brottet mot människans rätt till liv. När vi börjar rucka på den principen riskerar viktiga grundvalar i samhället att helt lossna, säger Per Ewert.

Det har skett en förskjutning i synen på människan som kan märkas i synen på till exempel aborter, fosterdiagnostik och dödshjälp. Men också i minskat ansvarstagande för svaga och utsatta medmänniskor. Per talar om vikten av att människovärdet får styra, snarare än ekonomi eller andra materiella värden.

Han menar att detta är ödesfrågor för vår kultur och att det är avgörande för kyrkan att höja sin röst.
– Även på förment civiliserade platser som Sverige och i Europa är människans värdighet och liv hotat på flera områden, både i livets början och dess slut, förklarar Per Ewert.
– Mot oss står en människosyn där människan bara är en kombination av slump och naturligt urval, en farkost för våra gener. Men en människa är något långt större än så. I en tid som vår är en biblisk människosyn mer angelägen än någonsin.”