Israel engagerar både fiende och vän

Israel engagerar både fiende och vän

Jag har inte full koll på hur mycket mina olika texter sprids, men mitt intryck är ändå att de ledartexter jag skrivit om Israel tillhör de som delas mest på nätet. (Andra texter där jag försöker förmedla förklarande analyser om ekonomi, miljö eller annan utrikespolitik når inte på långt när samma spridningseffekt.) Dagens ledartext i Världen Idag om den aktuella svenska mediebevakningen av de aktuella knivbeväpnade terroristangreppen tycks följa samma mönster. Många delar texten vidare, även om jag förstås inte vet om det främst är personer som gillar eller ogillar texten som länkar till artikeln. Men Israel engagerar båda grupperna, det är tydligt. Jag inleder:

“Att svenska medier rent generellt är negativt inställda till Israel är ingen nyhet. Från 1970-talet och framåt har media tagit på sig avsevärt suddigare glasögon när de skildrat den palestinska sidan än de starkt kritiskt slipade glas som använts när Israel granskas. En trolig delförklaring till detta är en vilja att stödja den part som framstår som svagare i konflikten. Denna ambition har dock lett till mycket märkliga avvägningar, såväl moraliskt som journalistiskt.”

Som ledarskribent bör man i görligaste mån hålla sig allmängiltig och undvika att hänvisa till sin egen person. I just det här fallet tyckte jag ändå det kändes relevant att hänvisa till en uppsats som jag skrev för nästan tjugo år sen (käre tid, vad åren flyr…) på ett tema som ganska precis tangerar den aktuella debatten. Jag skrev då om krisen 1996 kring den hasmoneiska tunneln, som löper under Gamla staden i Jerusalem, dock inte någonstans under Tempelberget. Det märkliga den gången var dock att palestinska källor spred ut ett fabricerat rykte att Israel sprängt en tunnel under Tempelberget i syfte att rasera Al-Aqsamoskén. De fullständigt grundlösa ryktena ledde till upplopp från den palestinska sidan, och svenska mediera var inte sena att haka på.

Verkigheten har dock en förmåga att hinna ikapp även svenska massmedier, som efterhand korrigerade sina felaktika uppgifter. Med ett lysande (eller möjligen mörkt) undantag: Aftonbladet. De valde, trots att de mycket väl borde ha känt till sanningen, att fortsätta hålla fast vid en helt påhittad historia, framtagen enbart i syfte att uppbåda avsky för den judiska staten. Agerandet var ytterligt märkligt, men kanske ändå logiskt om sanningen är underställd det högre målet att svärta ner Israel. Men journalistiskt hederligt var det sannerligen inte.

Nåväl, nu lämnar jag ämnet Israel för den här gången. Det geografiska området lär återkomma på andra sätt framöver. Men då handlar det om händelser för tvåtusen år sedan. #sherlock

 

Lämna ett svar