Kritikstormen mot Peter Persson lät inte vänta på sig

Kritikstormen mot Peter Persson lät inte vänta på sig

Jodå, det var kanske inte så värst höga odds på att min förutsägelse häromsistens att S-ledamoten Peter Perssons underliga riksdagsfråga knappast skulle gå okritiserad förbi. Stefan Gustavsson har i Aftonbladet gett Persson bakläxa ur vetenskapsfilosofisk synvinkel: “Peter Persson verkar helt enkelt missförstå naturvetenskapens kompetensområde. Som framgår av själva ordet undersöker naturvetenskapen naturen, inte det övernaturliga. Naturvetenskapen kan besvara frågor som rör fysiken, inte metafysiken.”

Fem forskare från Claphaminstitutet har idag också en artikel i Dagen där de i skarpa ordalag kritiserar Perssons gåtfult provokativa men på intet sätt vetenskapliga agerande: “Både som forskare och som kristna instämmer vi i glädjen över upptäckten av Higgspartikeln. Men som professionella forskare måste vi också beklaga Peter Perssons totala brist på förståelse av upptäcktens innebörd… Som medborgare beklagar vi att Peter Persson valt att utnyttja riksdagens talarstol till detta okunniga och direkt omogna personliga utspel. Riksdagen som institution, vetenskapen och väljarkåren förtjänar bättre än så.”

För att bara kort kommentera den omdiskuterade studien som tycks ge vid handen att personer med hög intelligens oftare är gudsförnekare. Flera har tagit avstånd från den för vissa kanske lockande slutsatsen att a) kristen tro i sig är oförnuftig och att b) kristna personer gärna kan avfärdas som mindre vetande. Av det jag sett av och om studien tycks det som att ingen av dessa slutsatser kan försvaras utifrån studiens rön. Jag tycker att Pekka Mellergårdh ger en klok sammanfattning av saken: “Själv tänker jag att den som är rik, frisk och intelligent ofta tycker sig ha mindre anledning att ställa sig frågor om livet och Gud. Jesus själv påstår ju att det är svårt för en rik att komma in i Guds rike, eftersom man måste ödmjuka sig. Resultatet av en sådan här studie är vad man som kristen skulle förvänta sig,”

Jag kan inte låta bli att fundera över vad Peter Persson skulle säga om den analysen.

Lämna ett svar