Lär den unge den väg han ska vandra

Lär den unge den väg han ska vandra

På flera håll i bloggosfären förs ett samtal kring vikten av (eller risken med) ett tydligt läroämbete i kristenhet och samfund. Jag lämnar den diskussionen något åt sidan, men jag vill lyfta en poäng kring lärandet som jag tycker mig se är angelägen i vår tid, i kristenheten såväl som i samhället i stort.

Svenska väljare anser i opinionsundersökningar att skolan är en av de viktigaste – om inte den allra viktigaste – av valfrågorna. Nu tycks de två blocken ha satt som strategi att till stor del kopiera varandras förslag för att på så sätt neutralisera detta vapen som valfråga. Men folkopinionen tycks ändå peka på att man i denna utslätningens och de lättköpta framgångarnas tid vill se en tillnyktring och uppskärpning av kunskap och lärdom.

Som lärare är det förstås något jag välkomnar i största allmänhet. Efter att på senare tid haft möjligheten att pröva på att undervisa på olika skolor ser jag också de stora vinsterna – allrafrämst för eleverna – med skolor som har en tydlig studietradition och höga, men dock sunda, förväntningar på elevernas prestationer.

Även inom kristenheten väcks det nya uppfriskande initiativ på undervisning för olika grupper. I Evangeliska Frikyrkan har vi tre ben att stå på i vårt gemensamma missionsarbete: Grunda, Träna och Tjäna. Det första och det tredje är väl det man mest brukar förknippa med missionsarbete – att grunda församlingar och bedriva hjälparbete. Men det andra benet, att utbilda, är något som inte kan mistas om man önskar göra det första och det tredje

Härom sistens blev jag också kontaktad av en organisation som funderar på ett nytt undervisningsmaterial som skulle kunna användas i mindre grupper. Kan berätta mer om detta senare om det projektet kommer ytterligare några steg på planeringsvägen. Samtidigt ser jag också den mycket spännande nyheten att Svenska Evangeliska Alliansen startar upp en utbildning vid namn Wilberforceakademin. (Vi får väl förlåta våra vänner på SEA för att man förfallit till sär skrivning på utbildningens namn på den egna hemsidan.) Utbildningen är tänkt att förbereda, utbilda och inspirera unga kristna för aktivt deltagande i och påverkan på samhällslivet.

Det här tycks mig som en väldigt spännande utbildningssatsning i en tid då sekularismen är en ständigt aktiv och ibland allenarådande kraft i andra sammanhang. Inte minst för oss som är aktiva inom Claphaminstitutet är det uppmuntrande att se kopplingen till Wilberforce, den drivande kraften i den ursprungliga Claphamgruppen med sitt starka engagemang för mänskliga rättigheter och slaveriets avskaffande. “Utbildningen kommer att innehålla träning i kristen tro och politiska ideologier, världsbildsanalys, kyrkohistoria, opinionsbildning, religionsfrihet och etiska frågeställningar” förklarar SEA.

Så du som tillhör målgruppen på 20-35 år och vill fördjupa dig inför kommande eller nuvarande yrkesliv, håll gärna ögonen öppna inför ytterligare information om Wilberforceakademin. Jag tror det kan bli något riktigt intressant.

Lämna ett svar