Ledare om första världskriget och 1900-talet idag

Ledare om första världskriget och 1900-talet idag

Idag är det exakt 100 år sedan som Österrike-Ungern lämnade över sitt ultimatum till Serbien med krav på att få medverka på Serbisk mark i utredningen av mordet på Franz Ferdinand i Sarajevo. Serbien kunde som bekant inte acceptera det kravet, och efter landets svar rullade stenarna snabbt igång det som skulle bli det första världskriget. Utifrån detta passade jag idag i min ledare i Världen Idag på att försöka göra en kort (så kort som man kan på 3500 tecken) analys av världskriget och det därpå följande stormaktsspelet under 1900-talet, för att därefter försöka dra några lärdomar av det senaste seklets händelser. Ett utdrag:

• Att helt låsa fast sig vid militära utfäst­elser och allianser stänger diplomatiska lösningar och lämnar ingen annan väg öppen än krigets. Stormakterna 1914 skulle med kyla och ansvar ha kunnat isolera den österrikisk-serbiska dispyten till en regional konflikt.
• Om en regim med tydlig ambition att underkuva andra folk och länder tillåts agera fritt medan omvärlden tvekar kommer den att fortsätta ända tills världen sätter hårt mot hårt. Det är läxan från vägen till det andra världskriget.
• FN-systemet där diktaturer utan respekt för mänskliga rättigheter fått samma inflytande som demokratier har lamslagit organisationens möjlighet att vara en moralisk kraft i världen. Alltför ofta har diktaturer kunnat förminska FN till ett språkrör för diktaturers intressen, men samtidigt inte kunnat hindra folkmord i Rwanda och Bosnien. FN har härigenom misslyckats att vara den garant för fred man önskar vara.
• Berlinmurens fall gav hopp om ett civiliserat 2000-tal där krig inte längre är tänkbart i Europa och dess närhet. 2014 har dock sett två aggressiva krafter där detta hopp kommit på skam. Ryssland har visat samma ambition som Nazityskland att inta grannländers territorium, och fanatiska islamister i Mellanöstern är i full färd med att försöka utplåna icke-muslimska grupper och den judiska staten. Det senaste seklets skeenden ger nycklar att ta sig an också dagens konflikter. Har världens ledare modet att agera utifrån historiens lärdomar?

Hela texten finns som vanligt att läsa i Världen Idag, på webb eller papperstidning.

Det här var min sista ledarartikel för den här gången. Det har varit ett riktigt intressant värv, tycker jag. Och förhoppningsvis även givande och inspirerande för läsarna. Kanske får jag möjlighet att återkomma i den funktionen mer vad det lyder, vi får se hur vägen går! Nu har jag tagit med familjen och åkt på sommarens Oasmöte i Kungälv. Det är en konferens som vi verkligen uppskattar, både vuxna och barn. För hit kommer de som verkligen är törstiga. Och det är man ju faktiskt ibland.

Lämna ett svar