Medvind för Böckernas Bok

Medvind för Böckernas Bok

Det är mycket tal om böcker nu. Den här gången vill jag slå ett slag inte för egen bok, utan för Böckernas Bok. Bibeln har i det sekulariserade Sverige under ganska lång tid varit fjättrad i sekulära myndigheters grepp, allra tydligast uppenbar i SOU 2000:100, mer känd som BIbel 2000, en översättning som sticker ut både internationellt och historiskt genom att välja skrivningar som radikalt avviker från etablerad bibelförståelse.

I år 2015 har dock både Bibelsällskapet och flera andra organisationer och samfund tagit frimodiga och välkomna initiativ till bibelundervisning och bibelbruk utifrån de anspråk som Bibeln ger om sig själv, och där Jesus – som Luther sade – är Bibelns kärna och stjärna. Jag behandlar temat i gårdagens ledartext i Världen Idag.

Flera av dessa initiativ har aviserat en fortsättning nästa år. Under 2016 kommer Bibelsällskapet också att besluta om en hel nyöversättning ska göras, och 2017 kommer 500-årsdagen av reformationen med sitt fokus på Bibeln som den kristnes främsta källa till kunskap och liv. Där Bibeln för bara några decennier sedan var fångad i sekulära myndigheters famn, står den i dag mer fri att uppskattas och värderas som Guds Ord. Det är en mycket välkommen utveckling, som kan få stor betydelse både inom och utanför kyrkan.

Lämna ett svar