Om höns och människor

Om höns och människor

Det finns vissa skillnader mellan att skriva ledartexter och att skriva krönikor. Båda är väl tänkta att framföra ett angeläget budskap och en ståndpunkt. Men där ledaren i normalfallet ska ha tidningen, inte skribenten som avsändare, kan en krönika i normalfallet vara mer personligt hållen. I dagens utgåva av Världen Idag blev det den senare varianten. Min krönika idag handlar om när vi härom dagen valde att låta våra höns pröva på att ge sig ut på grönbete. Experimentet blev… ja, låt oss säga: lärorikt!

Det är de lärdomarna jag försöker omsätta också i andra, något mindre konkreta situationer där vi också upplever att vi behöver vissa gränser och staket: Den som sätter upp ett staket vet varför det behövs. Den som bryter gränsen inser ofta inte vilka konsekvenserna kan bli om den bryts. Om inga barriärer finns riskerar både människor och hönor att gå vilse, och vi är öppna för angrepp från tjuvar eller vilddjur. Om gränserna är otydliga eller helt saknas tvingas varje generation själva försöka treva sig fram till var de bör gå.”

Hela texten finner du i papperstidningen eller på Världen Idags hemsida. Själv är jag extra nöjd över den litteraturhistoriska blinkningen på rubriken: Om höns och människor. Precis som i John Steinbecks klassiska verk (för den som undrar tänker jag förstås på den korta men tänkvärda Om möss och människor) kan det som sker med de små djuren också lära oss en hel del om oss själva.

Lämna ett svar