Publicerar idag magasin om antisemitism

Publicerar idag magasin om antisemitism

Då är det till slut tid att offentliggöra hela projektet jag jobbade så intensivt med i framförallt november månad. Idag fredag släpps det 48-sidiga magasinet “Judarna i Europa” till vilket jag haft förmånen att fungera som huvudskribent. Magasinet går som bilaga till tidningen Världen Idag, och får denna vecka också dubbel aktualitet genom Uppdrag Gransknings reportage om antisemitismen i Malmö. Magasinet kommer som en försmak inför Förintelsens minnesdag på tisdag, vilket just i år också utgör 70-årsdagen av befrielsen av Auschwitz.

Jag kan inte säga annat än att det var ett mycket omtumlande projekt att arbeta med, och jag hoppas innerligt att detta magasin ska få vara till lärdom och inspiration för många läsare. Jag har förstått att det förra magasinet jag skrev i somras om Lewi Pethrus har gått ut i över 20 000 ex, och lär härigenom vara den av mina publikationer som gått ut i klart störst upplaga (läroböcker oräknat…).

Dessa båda magasin har dock helt olika inriktning, men kan förhoppningsvis väcka en del liknande frukter hos den som läser. Pethrusbilagan ville inspirera till tro och engagemang utifrån de positiva minnena av persons engagemang. Det här nya magasinet vill också väcka engagemang, men här gör vi det genom att belysa något fruktansvärt.

Ur innehållet kan nämnas bland annat: en översyn över judarnas utsatta läge i Europa och Sverige, en utblick över den antijudiska propagandan i Mellanöstern, en teoretisk fördjupning i antisemitismens rötter och grenverk, några historiska tillbakablickar över upprinnelsen till Förintelsen, högtidlighållandet av dess minnesdag, men också några inpirerande exempel på motkrafter i form av kippavandringar och andra sätt att uppmärksamma och motverka antisemitismen.

Därutöver gör jag också ett antal intervjuer med judiska ledare i Sverige, teologen Leif Carlsson som forskat på svensk antisemitism, samt politiker i form av Lars Adaktusson (KD) och Fredrik Malm (FP). (Här vill jag poängtera att jag också sökte intervju med Mehmet Kaplan och Alice Bah Kunke från regeringssidan, men ingen av dem önskade vara med på intervju om antisemitismen i Sverige och Europa) Sist men inte minst vill jag naturligtvis också lyfta fram den intervju jag fick göra med Nina Lagergren, Raoul Wallenbergs syster, som det var en stor ynnest att få träffa och samtala med.

Utöver det finns ytterligare ett antal texter från mig och även några från andra skribenter. Jag hoppas att slutresultatet kan landa i båda hjärta och gärning hos många. Magasinet finns såvitt jag sett ännu inte tillgängligt på tidningens hemsida, utan återfinns i samband med papperstidningen. Den kan också beställas via info@varldenidag.se Om den liksom Pethrustidningen även kommer som läsbar på nätet återkommer jag med länk här på bloggen.

Låt mig avsluta med de ord som utgjorde titeln på den bok om Förintelsen som gått ut över Sverige i hela en och en halv miljon exemplar, och som hämtats ur profeten Joel: “… om detta må ni berätta….” När vi talar avslöjar vi ondskan. När vi tiger kan den regera ohämmat. Låt oss därför fortsätta berätta.