Reseschema & bilder

Reseschema 2019 (fylls på fortlöpande)

Juli

1-5/7 Almedalsveckan, Visby; seminarier

Juni

4/6 Göteborgs universitet; möte med Claphams forskningsråd

16/6 Pingskyrkan Tollarp, predikan Hopp för Sverige

Maj 

2/5 Laurentiistiftelsen Lund, föredrag om sekulariseringen och kristenhetens roll i det postsekulära samhället

4/5 Stockholm, seminariedag om samvetsfrihet, föredrag

8-9/5 Stavanger, Norge; forskarseminarium

18-23/5 Wisla, Polen; European Leadership Forum, föredrag om informationsarbete kring HBTQ-frågor

29/5 Teveinspelning Stockholm, Sveriges sekularisering

April

8/4 Bibelskola Livskraft, Aneby, temadag apologetik

29/4 Bibelskola IBIOS, Citykyrkan Stockholm; temadag om trons försvar; teveinspelning Vision Sverige

Mars 

19/3 Roseniuskyrkan Stockholm, samtalskväll om författarskap och arbete

30/3 Norrmalmskyrkan Stockholm, Årskonferens ICCC, seminarium om en biblisk syn på miljö och hållbarhet

Februari

3/2 Adventkyrkan Kalmar; Hållbara relationer i en gränslös tid (tills m Therése Ewert)

12-13/2 Stockholm; seminarier med Dr Mark Komrad om dödshjälp, för beslutsfattare och läkare/vårdpersonal. Närmare info på claphaminstitutet.se

26/2 Lunds universitet; Möte Claphaminstitutets Forskningsråd

27/2 Stockholm, tidningen Dagens redaktion; rådsmöte Claphaminstitutet

Januari

8/1 Vetlanda kommun; föredrag Det kristna arvet och sekulariseringens frukter i svensk politik

10/1 Stockholm; nätverksträff Hopp för Sverige

17/1 HimlenTV7, inspelning program Hopp för Sverige

 

2018

December

31/12 Nyårskonferensen Unite, Jönköping; föredrag Till vem skulle vi gå? Kristendomen vs övriga religioner

November

6/11 Umeå Universitet, föreläsningar om sekulariseringteorier respektive dödshjälp

17/11 TBN Nordic, Teveinspelning Sherlock – Fallet med den tomma graven

23-24/11 Korskyrkan Stockholm, Konferensen Uppdrag: Guds rike; seminarium om dödshjälp

Oktober

12/10 OM / Bibelskola Livskraft, Aneby, Föredrag Att kommunicera tron i en sekulariserad miljö

20-21/10 Missionsförsamlingen Forsheda, Undervisningshelg Lärdomar ur Markusevangeliet

30/10 Nordiska rådets session, Oslo, seminarium om samvetsfrihet med de kristna tankesmedjorna i Norden

September

3/9 S:ta Clara kyrka, Stockholm: Panelsamtal ekumenisk bönedag

4/9 Citykyrkan Stockholm, inspirationsdag kring manifestet ”Hopp för Sverige”

19/9 Kungsporten Akademi, Huskvarna, föredrag ”Tro och vetenskap – vänner eller fiender?”

 

 

 

 

 

Bilder för press och arrangörer

 

Bilder: Claphaminstitutet

Bild: TBN Nordic

Bild: Claphaminstitutet

Bild: Mikael Good

 

 

 

 

 

Kommentera