Ringar på vattnet efter min anmälan till Granskningsnämnden

Ringar på vattnet efter min anmälan till Granskningsnämnden

Det har blivit lite ringar på vattnet efter min anmälan till Granskningsnämnden i förrgår. Det visade sig att både Dagen och Världen Idag snappade upp det hela och skrev varsin artikel i ärendet. Dagens artikel råkade få med ett sakfel: jag har avgått ut Evangeliska Frikyrkans styrelse, men i övrigt var det ungefär så som jag sade till journalisten. Och artikeln i Världen Idag tog också med en hänvisning till det program jag anmälde, så att läsarna av webbtidningen får en möjlighet att själva lyssna och ta ställning till reportaget.

Nu är det förstås omöjligt för mig eller någon annan att förutsäga utgången av den här anmälan. Det är bara en liten procent av anmälningar som leder till att det aktuella programmet fälls. Det är inte otänkbart att Granskningsnämnden kan anse att båda sidor får komma till tals genom att tjejen som tagit värvning i israeliska armén intervjuas. Problemet är förstås att hennes medverkan inte ger någon större saklighet, utan enbart används för att ytterligare inskärpa Israels förmenta ondska.

Dessutom är den här anmälan bara ett litet av flera tänkbara påpekanden om att svenska medier tydligt bör skärpa upp sakligheten och opartiskheten i sin rapportering av konflikten mellan Hamas och Israel. Dagen breddar också ämnet till att beskriva att ytterligare ett antal anmälningar i samma fråga (men andra program) har inkommit till Granskningsnämnden. Och, som jag tror jag skrev senast, så var det mest en slump att jag kom att skicka en anmälan efter just detta program, eftersom det demoniserande av Israel som förekom i just detta inslag är så vanligt förekommande att det kan vara befogat att anmäla ytterligare program.

Så om jag skulle försöka summera och skicka vidare något slags förslag till dig som bloggläsare, så är det väl att fundera över om det finns något inslag eller program där även du har upplevt en vinkling där den israeliska sidan tydligt pekas ut som den moraliskt onda i den här konflikten, där faktauppgifter enbart tycks komma från Hamas sida, eller där den israeliska sidan inte ges möjlighet att presentera sin sida av saken, i de fall där hårda anklagelser läggs fram. För om vi kan få fler program prövade kan det leda till att de program som förtjänar kritik också får det, och förhoppningsvis i längden också till att det kan ske en sund självsanering på nyhetsredaktioner där man tar ett angeläget samtal om vilka principer om saklighet och opartiskhet som bör leda det journalistiska arbetet i framtiden. Om ett sådant samtal kan äga rum på flera redaktioner så är mycket vunnet.

Lämna ett svar