Skolperspektiv

Skolperspektiv

Igår lördag hade jag det upplyftande uppdraget att medverka i en bönedag för världen, Sverige och Jönköpingsregionen i Sofiakyrkan i Jönköping. Det är en speciell känsla att stå och undervisa i en så katedralliknande byggnad som den stora Sofiakyrkan, men det var en god uppslutning, vilket också är uppmuntrande inför sommarens stora Oasmöte, som i år hålls i Jönköping för andra året i rad. Carl-Erik Sahlberg – för övrigt en av dem som var med och stiftade Claphaminstitutet – höll i världsöverblicken, och jag var med och delade om hur läget är i Sverige, och hade ombetts att sätta fokus på skolfrågan. Här följer en aningen modifierad sammanfattning av det jag delade om svensk skola och den grund den står på:

För 2000 år föddes den kristna tron i Romarriket. Det var en extremt öppen kultur med stor frihet för individen, men med ett absolut krav på tillbedjan av kejsaren. Här föddes och växte den kristna rörelsen med den explosiva kraft som skulle förvandla hela världsriket.

För 1000 kom den kristna tron till Sverige. Den utmanade våld, mord, träldom och människooffer, och kom med ett budskap om att varje människa är dyrbar, skapad till Guds avbild.

Det är det arv vi vilar på idag. Samtidigt finns det i vår kultur flera paralleller till Romarriket. Även vi lever i en öppen mångkultur, som samtidigt är världens mest sekulariserade och individualistiska land, med krav på total underkastelse inför normkritik och hyperindividualism. Här har kristna individer, kyrkor och organisationer en enorm utmaning. De uppdrag som jag i början av det här året har fått stiga in i är ett sätt att gripa mig an just denna utmaning. Både som forskare med uppgiften att utreda drivkrafterna till vår nuvarande ytterkantposition i världen, och i arbetet för Claphaminstitutet där uppgiften är att samla och företräda en stark, tydlig, men samtidigt varm röst i samtiden.

När det gäller den svenska skolan vilar den på en värdebaserad läroplan som måste betraktas som en av världens bäst formulerade. Så här siriver läroplanen: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.” Kapitlet därefter inleds med avsnittet ”normer och värden”.

Vi har i Sverige en starkt värdebaserad skola som ska fostra elever enligt kristen och västerländskt humanistisk (som huvudsakligen är just kristet grundad) tradition. De fem värden och fyra fostransmål har dessutom en avsevärt starkare grund i en biblisk världsbild, jämfört med en ateistisk sådan.

Trots detta har svensk skola i praktiken dragit sig mycket långt bort från den bibliska grund den faktiskt ska stå på. Hur kunde det gå så? En viktig orsak är att de nedbrytande krafterna har fått fritt spelrum, samtidigt som de instanser som är satta att försvara den kristna tradition som läroplanen föreskriver istället har hukat sig och dragit sig tillbaka.

Kristi kropp har uppdraget att fylla inte bara skolan utan alla områden i samhället med hans rike, med kärlek och rättfärdighet, nåd och sanning. Det är ett mycket utmanande uppdrag i Sverige idag, men vi kan alla, utifrån våra yrken och gåvor göra vår del i det arbetet. Vi kan påminna oss vad president Kennedy sade när USA beslutade att inleda rymdprogrammet som skulle ta människan till månen: “Vi gör det här inte för att det är lätt, utan för att det är svårt.” Kyrkans uppdrag större än att resa till månen. Det är att i full motvind fylla världen med Guds rike och rättfärdighet.

Här kan vi påminna oss Paulus ord i Gal 6:9 ”Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.” I skolan arbetar vi vuxna inte för våra egna syften, utan för unga människor som i vår kultur verkligen behöver få mer av de värden som skolan ska vila på, värden som också har en tydlig biblisk grund. För deras skulle behöver vi fortsätta, även när motvinden blåser.

Lämna ett svar