Tevegudstjänster i topp!

Tevegudstjänster i topp!

Jag noterar i Dagen att tittartoppen på svt.se toppas av söndagens tevegudstjänst från församlingen Hillsong i Stockholm. Detta är måhända en topp i ett landskap som annars ofta präglas av dalgångar i intresset och engagemanget i massmedia för kristet material, men jag tror att den här tittarsuccén (vet inte om det är rätt ord, men ni förstår vad jag menar) ändå säger något väsentligt om vår tid.

För även om det här enligt SVT är första gången som en gudstjänst toppar tittartoppen så är fenomenet med välbesökta tevegudstjänster på nätet ett mönster som återkommit också tidigare. Veckorna innan den senaste har tevegudstjänsterna kommit från Oasrörelsen, med tre söndagar plus Alla Helgons Dag. Även där fick jag höra att åtminstone någon av gudstjänsterna låg med långt uppe i tittartoppen.

Detta är mycket intressant. Hillsong och Oasrörelsen (jag lovar att återkomma i kommande bloggposter med mer om denna rörelse) är två väldigt olika liturgiska uttryck. Hillsong har mycket modern teknik, ljud och ljus. Hela formspråket talar 2010-tal, och de riktar sig tydligt till den urbana uppväxande generationen. Oas har däremot en mycket mer avskalad, klassisk liturgi, som inte lägger fokus så mycket på den elektroniska upplevelsen som den traditionella traditionen med ibland mer högkyrkliga drag.

Det som dock förenar dessa båda ganska olika kyrkliga riktningar är en tydlig koppling till en bibeltroende, Jesuscentrerad undervisning med målet att dra människor in i hans rike. Båda ingår i de delar av kristenheten som växer i världen. Den ena är en del i den världsvida pingstväckelsen, den andra i den tydligt bibelförankrade delen av den lutherska kyrkan.

Det finns också andra kyrkor som låtit sig influeras av en inre sekularisering, som svävar på målet i centrala punkter i den apostoliska trosbekännelsen och som i iver att inte stöta bort en sekulär samtidskultur väljer att slipa ner trösklar och eventuella stötestenar i tron. Dessa samfund går tydligt bakåt i världen. Medan rörelser och församlingar som utgör en tydlig motkraft mot den västerländska sekulariseringen istället går tydligt framåt över världen.

Uppenbart är att detta mönster också tycks ge genomslag i intresset för svenska tevegudstjänster. Det kan vara en lärdom för många av oss.

Lämna ett svar