Tycker du som jag?

Tycker du som jag?

Imorgon onsdag inleds förtidsröstningen till EU-valet. Jag har inte slagit på den riktigt stora trumman för egen del, har inte gjort någon personlig valbroschyr et cetera. Däremot finns det några andra verktyg för väljarna att använda för att para ihop sig med lämpliga kandidater, och där jag har skrivit in mina ståndpunkter och de frågor jag brinner för.

Av dessa verktyg finns det en jag gärna rekommenderar och ett jag nog inte kan rekommendera speciellt mycket. Det senare är hela EU:s test för att matcha sina åsikter med nuvarande och valbara kommande parlamentariker. Den hade så komplicerade alternativ att ta ställning till att när jag gjorde testet för skojs skull en vecka efter att ha fört in mina åsikter lyckades jag inte överensstämma med mina egna åsikter till mer än 67%! Jag har nu letat efter www-adressen till sidan, men lyckas inte ens hitta hemsidan igen. Så den kan ni nog både ha och mista.

SVT:s valkompass är däremot ett klart spetsigare verktyg. Där får man ganska tydliga alternativ att ta ställning till (även om några frågor bygger på dolda förutsättningar som gör att det är svårt att besvara dem med ett enkelt ja eller nej). Man får också möjlighet att klicka för om man anser frågan vara speciellt viktig. Så det testet verkar ha goda förutsättningar att också para ihop väljaren med lämplig kandidat. Jag har sett några av mina kontakter på Facebook som gjort SVT:s test, ett icke föraktligt antal lyckades få undertecknad på allra första plats bland samtliga kandidater, och det känns förstås utomordentligt hedrande. En stor del av förklaringen väl att personer som har varandra som vänner på Facebook ofta också delar ett hyggligt antal politiska åsikter. Några andra som gjort testet uppger att de har fått Lars Adaktusson överst, och ytterligare någon en annan kandidat.

Mitt eget huvudmål är att – som jag skriver i min kandidatpresentation – att “stärka de kristna värden som byggt Europa och EU från grunden och som är de bästa värden att bygga vår kontinent på även i framtiden.”

De tre konkreta frågor som jag avser att driva mest är

1. Människovärde

2. Miljö- och klimatfrågan

3. Barn- och familjefrågor

Men gör gärna valtestet och kolla hur dina egna åsikter stämmer överens med mina eller någon annan kandidat. Jag hyser en viss förhoppning om att Lars Adaktusson genom sin kompetens, erfarenhet och stora förtroende kanske ska kunna dra med sig ytterligare en kristdemokrat till Bryssel. Vem det blir avgör väljarna.

Lämna ett svar