Ungdomsdomstol kan ge rätt dom och omvändelse

Ungdomsdomstol kan ge rätt dom och omvändelse

Det är inte så ofta vi får tid att titta på kvällsaktuellt hemma hos oss, men idag fick vi lite sådan vuxentid tillsammans. Idag var det ett riktigt intressant reportage från en så kallad “Teen court” i USA. Jag har haft en text om detta när jag undervisat i engelska tidigare och kom ihåg lite av upplägget. Titta gärna på Stefan Åsbergs reportage, inslaget börjar 32.20 in i sändningen.

Tanken är att förstagångsförbrytare ska få en chans att möta och dömas av ungdomar i samma ålder i en ungdomsdomstol. En sådan får inte ta upp riktigt allvarliga mål, utan är ett sätt att uppmärksamma ett beteende som gått överstyr och ge den felande ungdomen en påföljd för att vända vägen rätt igen. Det blir ett sätt både för ungdomarna i juryn, men också för den som begått ett brott, att uppmärksamma den moraliska frågan. Har ett fel begåtts, och vilket straff bör vi då sätta in?

Vi samtalade i tevesoffan kring om en sådan här domstol skulle fungera i Sverige. Det är svårt att säga. Det som kanske skulle ställa till svårigheter i vår kultur är den sekulära individualism i vårt land som ofta tar sig så starka uttryck att den grundläggande moraliska instinkten riskerar att dövas. Den som vill kommunicera en moralisk hållning löper alltid risk att slås ner som intolerant eller liknande. Men moraliska sanningar finns likväl där – och jag tror att vi alla inser det.

Det intressanta när man såg både ungdomarna i juryn och den vuxne domaren, men intressant nog också den tjej som dömdes i rättegången (som just här handlade om fortkörning) var den fullkomligt självklara insikten att vi alla har ett samvete som berättar för oss hur vi ska se på en handling. Om vi likväl bryter mot samvetets bud uppstår problem, både för förövare, för offer och för samhället som helhet. Men vi inser alla att våra handlingar har moralisk betydelse.

I straffen som utdöms i Teen court ingår normalt att själv få sitta i juryn i andra rättegångar. Jag tycker det känns som ett gott sätt att inlemma varandra i ett gemensamt tänkande av rätt och fel. Det syntes inget av vi mot dom-tänkande, utan vi ingår alla i en gemensam moralisk kontext som vi också har möjlighet att relatera till och förstå. Detta underströks av att den fortkörande tjejens straff också bestod i att skriva ett brev till sina förändrar där hon bad om ursäkt för det hon gjort, men också att skriva ett tackbrev till den polis som grep henne!

Det fascinerande var också att se att när den unga lagöverträderskan skrev under domslutet så verkade hon närmast lättad och glad över att nu får en chans att rätta till ett dåligt beteende. Tänk, så långt den typen av reaktion ligger från den inställning där man inte känner sorg över det onda man orsakat, utan i så fall bara över att ha råkat åka fast. Tänk så mycket gott lite sund syndanöd kan orsaka, vilket befrielse det kan ge när vi väljer att ångra och försöka vända oss bort från vår synd, istället för att ständigt försöka ursäkta den. Först när vi erkänner våra fel och brister finns det en möjlighet att bli befriade från dem. Något att tänka på också i vårt land och i vår tid.

 

Lämna ett svar