Vart tar det goda samtalet vägen?

Vart tar det goda samtalet vägen?

Kära besökare,

här kommer en ärlig önskan om samråd kring vilken väg som kan fungera bäst för det goda samtalet jag gärna vill vara med och sprida genom den här hemsidan. Jag läste i somras en intressant kulturkrönika i Svenska Dagbladet på det här temat, men kan för mitt liv inte hitta den igen. Krönikan hade dock några intressanta poänger om det internetförmedlade medielandskapet i Sverige i nådens år 2015.

En av de huvudpoänger som krönikören ville lyfta fram var att det offentliga samtalet i allt större utsträckning tycks ha flyttat över från bloggosfären till de sociala medierna. Jag noterar själv den trenden ganska tydligt. På min förra hemsida, Vem tänder stjärnorna-bloggen, var det en ganska strid ström av kommentarer, ibland uppmuntrande, ofta kritiserande, men nästan alltid intressanta för själva samtalet. Kommentarerna översteg ofta 20 per bloggpost, och när jag tittade tillbaka nu så hittade jag på kort tid åtminstone ett inlägg med över 100 kommentarer (vilket råkade vara ett samtal om Guds existens med framförallt Patrik Lindenfors).

Även på den här sidan ser jag – trots att besöksstatistiken ökat stadigt – att diskussionen kring blogginläggen samtidigt har minskat stadigt, samtidigt som interaktionerna på min och andras Facebooksidor istället verkar öka i intensitet.

Kanske beror det minskade ömsesidiga samtalet i att jag i allt större utsträckning fungerar som ledarskribent et cetera, vilket naturligtvis i sig är en ganska enkelriktad form av kommunikation. Till en del anar jag också att ett virushaveri förra året satte en del käppar i samtalshjulen på den här sidan, men kanske är det också en del i en större trend?

Min fundering här lyder som följer: Är det någon poäng att fortsätta ha en kommentarfunktion öppen här på sidan? Eller är det bättre att stöpa om sidan mer till en envägskommunikation från min sida? (Vilket förmodligen också skulle dra ner på bloggandet, som i sig skulle kännas lite trist.) Borde jag göra om något i upplägget för att underlätta ett aktivare diskussionsutbyte? Eller ska vi helt enkelt ge upp för tidsandan, som av någon anledning tycks vrida samtalet över till de snabbare och lättflyktigare sociala medierna? (Ja, om responsen i kommentarfältet helt uteblir är det förstås i sig en tydlig signal. Frågan är vilken slutsats jag i så fall bör dra av detta?)

Jag tar tacksamt emot synpunkter på ovanstående, i syfte att göra den här sidan så intressant och läsvärd som möjligt. Inte minst inför den nya bok som jag räknar med ska släppas den 25 november gör jag gärna en översyn om hur vi bäst kan dela och dryfta det budskap jag vill försöka förmedla med den boken och med andra aktiviteter som jag brukar lyfta. Jag tror att ett engagerat samtal lyfter de flesta sammanhang, så även hemsidor.

Lämna ett svar