Kraften i mellanmänsklig uppmuntran

Kraften i mellanmänsklig uppmuntran

Idag har jag och min fru varit med som gästföreläsare på Kristna Friskolerådets årskonferens. Det är riktigt fint att få samarbeta i projekt tillsammas som gifta – även utanför det ständigt pågående Projekt Familjen! Vi var inbjudna att berätta om det projekt för ett nytt läromedel i samlevnad och sexualitet som vi är med och arbetar fram för Nätverket för samlevnad och sexualitet.

I luften fanns både en tydlig frustration med den våg av material från framförallt RFSU som tagit på sig den självutnämnda rätten att outmanade försöka riva ner alla normer för samlevnad som byggts upp under årtusenden, men också ett intresse för mer relationsinriktat material som bättre tar tillvara det som läroplanen föreskriver och som ungdomar faktiskt efterfrågar. Vi räknar med att det här materialet – Nära varandra – ska finnas tryckt och klart till slutet av vårterminen.

Bara som en enkel ögonblicksbild vill jag här lyfta fram att man mår oerhört väl av att få vistas i kärleksfulla miljöer som uppmuntrar varandra och andra. Detta är också en del i hur mellanmänskliga relationer kan vara så mycket större, så mycket djupare än korta, själlösa sexuella möten mellan främlingar. Ett sådant upplyftande sätt att relatera till varandra ger också kraft att borra ner huvudet och jobba på framåt även de dagar när motvinden viner kring öronen. Låt oss tillsammans ta den insikten till våra hjärtan, och ge sådan uppmuntran vidare. Nästa gång kan det vara du – eller jag – som verkligen behöver den där uppmuntran i arbete eller vardag.

Lämna ett svar